5600160 IP DATA SECUR MGT (INTER)
5600160
IP DATA SECUR MGT (INTER)
ทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล

ปีการศึกษา

Second-Semester

จำนวน Class Credits

3 Credit Hour(s) =
LECT 3

เวลาเรียน

คณะ

สถาบันนวัตกรรมบูรณาการ

กลุ่มวิชา

สังคมศาสตร์

อาจารย์ผู้สอน

อีเมล์

เนื้อหาวิชา

Intellectual assets: corporate data, users’ data, technological know-hows, trademarks, industrial designs, inventions, and contractual agreements; theory and practice of intellectual property (IP) and data security management; It covers key concepts; various strategies; strengths and weaknesses in IP and data security management; the course offers an opportunity for students to draft and present IP management plans for products and services of their own.

ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ข้อมูลองค์กร ข้อมูลผู้ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีเครื่องหมายการค้า การออกแบบทางอุตสาหกรรม สิ่งประดิษฐ์และข้อตกลงตามสัญญา ทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (IP) และการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ครอบคลุมแนวคิดหลัก ทั้งกลยุทธ์ต่างๆ จุดแข็งและจุดอ่อนในการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและความ

Review

{{ reviewsTotal }} Review

{{ reviewsTotal }} Reviews

{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ currentUserData.canReviewMessage }}